Ucz się z nami matematyki

Nasze Liceum rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2009-2010. Od tego czasu do dziś wykonaliśmy i nadal wykonujemy ogromną pracę, przede wszystkim nad rozwojem własnych umiejetności i wiedzy niezbędnych do skutecznej edukacji młodych ludzi z różnego rodzaju trudnościami w nauce. Mamy poczucie, że wykonujemy tę pracę z pasją i zaangażowaniem, dążąc do stałego podwyższania stopnia trdudności i wymagań stawianych samym sobie. Uważamy, że to najlepszy sposób na dawanie realnego wsparcia naszym uczniom w wielu problemach związanych z ich edukacją i przygotowaniem do samodzielnego, udanego i szczęśliwego życia zawodowego i prywatnego w nadchodzącej ich dorosłości.

Rekrutacja
Przyjęcia do szkoły odbywają sie przez cały rok.

Wstępna rekrutacja uczniów do Liceum Fundacji ADYS odbywa się wg następującej procedury:

Pierwsze spotkanie w szkole

Rodzic zainteresowany zapisaniem ucznia do szkoły, proszony jest o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły (22) 216 7356 i umówienie terminu pierwszego spotkania. W spotkaniu uczestniczą Rodzice ( prawni opiekunowie dziecka ) oraz Prezes Fundacji ADYS. Na spotkanie Rodzice powinni zabrać ze sobą opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli zostało wydane) oraz inne dokumenty i zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia dziecka, w tym orzeczenie z PPP (jeśli zostało wydane).

Drugie spotkanie

Termin kolejnego spotkania w szkole umawiany jest po spotkaniu pierwszym. Na spotkanie zapraszani są Rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczeń, kandydat do szkoły. W spotkaniu uczestniczy psycholog szkolny i Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.

Kolejne spotkanie

jeżeli jest taka potrzeba umiawiane jest kolejne spotkanie z kandydatem do szkoły. Na nim podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu do szkoły.


Rekrutacja
Przyjęcia do szkoły odbywają sie przez cały rok.

Wstępna rekrutacja uczniów do Liceum Fundacji ADYS odbywa się wg następującej procedury:

Pierwsze spotkanie w szkole

Rodzic zainteresowany zapisaniem ucznia do szkoły, proszony jest o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły (22) 216 7356 i umówienie terminu pierwszego spotkania. W spotkaniu uczestniczą Rodzice ( prawni opiekunowie dziecka ) oraz Prezes Fundacji ADYS. Na spotkanie Rodzice powinni zabrać ze sobą opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli zostało wydane) oraz inne dokumenty i zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia dziecka, w tym orzeczenie z PPP (jeśli zostało wydane).

Drugie spotkanie

Termin kolejnego spotkania w szkole umawiany jest po spotkaniu pierwszym. Na spotkanie zapraszani są Rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczeń, kandydat do szkoły. W spotkaniu uczestniczy psycholog szkolny i Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.

Kolejne spotkanie

jeżeli jest taka potrzeba umiawiane jest kolejne spotkanie z kandydatem do szkoły. Na nim podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu do szkoły.

Nauka w szkole jest płatna.

Opłaty za szkołę składają sie z dwóch części:
  • Wpisowe - jest jednorazową opłatą wynoszącą 800 zł
  • Czesne - płatne co miesiąc. Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie z Rodzicami ucznia.
Opłaty za szkołę prosimy realizować przelewem bankowym na rachunek:

Fundacja ADYS
02-458 Warszawa
ul. Starowiejska 11/1

Bank Millennium S.A.

29 1160 2202 0000 0001 9148 2938


Tytuły wpłat:

  • wpisowe:  wpłata na cele statutowe Fundacji - wpisowe, imię i nazwisko ucznia, klasa
  • czesne: wpłata na cele statutowe Fundacji - czesne za miesiąc ...., imię i nazwisko ucznia, klasa

 

W szkole działa gabinet pielęgniarski, w którym zatrudniona jest wykwalifikowana pielęgniarka. W przypadkach wymagających pomocy medycznej uczniowie korzystają z jej usług.

Godziny pracy pielęgniarki:

Poniedziałek - 10.45 - 13.45
Wtorek  -  09.00 - 12.00
Środa - 09.00 - 12.00
Czwartek - 09.00 - 12.00
Piątek - 09.00 - 12.00
© 2009 Fundacja ADYS. All Rights Reserved. Designed By Grzegorz Marcinkowski